2010.09.19 Jaka To Melodia (Boney M)
JTM 2010.09.19 (106).jpg