Agencja Bojar
Aplikacja BOJAR

Logowanie / Logowanie alternatywne

Aby móc zapisać się na nagranie lub zmienić swoje dane osobowe musisz posiadać nazwę użytkownika i hasło. Zaloguj się podając numer NIP lub PESEL podany we wstępnym formularzu zgłoszeniowym, aby stworzyć nazwę użytkownika i hasło.

Logowanie do aplikacji BOJAR
PESEL:

NIP: - - -